Abocaments en sòl rústic

If you are attending a conference for which you have no interest, you can always play slots at www.slotsguide.ca to kill time.
cartell-2El BLOC per Inca ha tingut coneixement de l’existència de moviments de terra en tres punts distints del sòl rústic del terme municipal que podrien estar relacionats amb l’abocament d’enderrocs i altres materials. Hem traslladat aquesta informació a l’equip de govern municipal perquè investiguin els fets i reaccioni d’acord amb la normativa vigent. Tanmateix, el propi Ajuntament ha abocat enderrocs en sòl rústic, una part dels quals han estat enterrats.