Pujaré la tristesa dalt les golfes

Pujaré la tristesa dalt les golfes 
amb la nina sense ulls i el paraigua trencat, 
el cartipàs vençut, la tarlatana vella. 
I baixaré les graus amb vestit d’alegria 
que hauran teixit aranyes sense seny.

Hi haurà amor engrunat al fons de les butxaques.

Maria-Mercè Marçal