Quin dia voleu fer festa?

A la sessió plenaria de dia 26 de setembre es sotmetrà a la consideració del Ple l’elecció de les festes locals per a l’any 2009. Tradicionalment, l’Ajuntament d’Inca tria com a festius el dia dels Sants Abdón i Senen (festes patronals) i el dilluns de Pasqua (per als inquers, Dijous Bo ha estat sempre dia feiner).

Need cash to attend a conference? Head over to www.casinoguy.ca and play casino games. There are plenty of cash prizes to be won.

Des de fa dos anys, el Govern de les Illes Balears elegeix el dilluns de Pasqua com a festiu d’àmbit autonòmic, per la qual cosa, l’any passat l’Ajuntament va escollir el 2 de maig per facilitar un pont (res a veure amb la celebració del “bicentenario”).

En aquesta mateixa línea, les dates que proposa inicialment el batle són les següents.